Kinestezija | Studio Živa

Kinestezija

Kinestezija je kinestetični ali gibalni čut. ki obsega:
– Propriocepcijo, ki omogoča koordinacijo položaja telesa v prostoru in gibanje.
– Interocepcijo, ki omogoča doživljanje fizičnih občutkov, njihovega vpliva na čustvena
stanja in nas motivira, da se gibljemo tako, da podpiramo svoje zdravje.

Zavestno ponavljanje vaj vodi do proprioceptivne finese.
Zavestno izvedeno gibanje in utelešenje čustev vodi do interoceptivne jasnosti.

Priporočam:
– Redno vadbo vsak drugi dan najbolje v kombinaciji z vajami za drsnost.
– Predpogoj za uspešno treniranje kinestezije, sta dovoljšna drsnost in elastičnost fascije. Za celosten pristop priporočam sočasno izmenično izvajanje vaj za drsnost, elastičnost in kinestezijo.

Obvezna oprema: blazina

Video 1: dolžina 34 min
Video 2: dolžina 25 min
Video 3: dolžina 20 min
Video 4: dolžina 36 min
Nivo: osnovni. V vsaki vadbi je ravnotežnostni izziv.

Veljavnost paketa: 1 leto od dneva nakupa.

Cena: 48€

Vadba ni primerna za ljudi s kroničnimi bolečinami ali z večjimi gibalnimi omejitvami. Če niste prepričani, se predhodno posvetujte z zdravnikom ali fizioterapevtom.

Veselo miganje vam želim,
Živa

0