PRAVILNIK O ZASEBNOSTI | Studio Živa

Pravilnik o zasebnosti

PODATKI O UPRAVLJALCU

Z osebnimi podatki, ki se obdelujejo v okviru spletne trgovine, tečajev, delavnic in vadb, upravlja Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p., Tržaška cesta 76, 1000 Ljubljana, ki je dostopna po telefonu na številki: 0038641775773 in po elektronski pošti na naslovu: info@studio-ziva.com.
Upravljavec spoštuje predpise, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov in ravna v skladu z veljavnimi področnimi zakoni, med drugim z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba EU). Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani in uporabljeni zaupno ter zgolj za namene, za katere so bili posredovani.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

1. Obdelava in izpolnitev naročil: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonsko številko upravljalec potrebuje za obdelavo vaših naročil za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kar vključuje tudi komunikacijo z vami o statusu vašega naročila. Ob plačilu s plačilno oz. kreditno kartico se obdela običajno količino podatkov, ki je nujno potrebna, da se izvede plačilna transakcija. Vaš elektronski naslov, ime in priimek potrebujemo tudi za namene podpore strankam in oddajo povpraševanja.
2. Trženje in obveščanje javnosti: če boste privolili v neposredno trženje, boste od našega podjetja prejemali naše ponudbe in oglasna obvestila, v zvezi s čimer bomo obdelovali vaš elektronski naslov in telefonsko številko. Foto in video material, ki ga bomo posneli med tečaji in vadbami, ki bodo potekali v živo, bo uporabljen v našem internem gradivu za usposabljanje ali v publikacijah za tiskane medije ali elektronske kanale. Predavateljica tečaja bo udeležence predhodno obvestila o snemanjih/fotografiranjih, udeleženec pa ima pravico, da se ga ne fotografira ali ne snema. Studio Živa obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi vaše osebne privolitve (člen 6 (1a) Splošne uredbe EU), ki jo lahko tudi kadarkoli prekličete. Pri tem pa udeleženci med tečaji ne smejo snemati video posnetkov, fotografiranje pa je možno v primeru soglasja predavateljice, pri čemer se ne sme uporabiti za komercialne namene.
3. Analize: vaše podatke o napravi, brskalniku, naslovu IP, datumu in uri obiska naše spletne strani bomo obdelovali za preučevanje nakupovalnih navad za namen optimiziranja ponudbe, dvig zadovoljstva strank in zniževanje stroškov poslovanja.
4. Poslovanje: vaše osebne podatke bomo uporabili za obravnavo reklamacij ali napak pri nakupu in za uveljavljanje zahtevkov ali nasprotovanje pravnim zahtevkom v zvezi z našimi storitvami.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATOV

Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun Studio Živa (npr. revizorji, računovodsko podjetje, vzdrževalci informacijskih sistemov,…), in v določenih primerih državnim organom v okviru izpolnjevanja svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

HRAMBA PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno za uresničevanje namenov obdelave, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, oziroma do preklica.
Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

Posameznik lahko zahteva dostop do njegovih obdelovanih osebnih podatkov in v okviru pravice do prenosljivosti kopijo svojih osebnih podatkov, ki se obdelujejo v strukturirani in berljivi obliki. Posameznik ima pravico zahtevati popravek morebitnih netočnosti glede osebnih podatkov, izbris njegovih osebnih podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo, omejitev njihove obdelave in ima pravico do ugovora obdelave osebnih podatkov. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli v celoti ali delno prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Navedene pravice posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na naslov Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p., Tržaška cesta 76, 1000 Ljubljana ali info@studio-ziva.com.
Posameznik ima pravico do pritožbe, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pritožbo vloži pri pristojnem nadzornem organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
V Ljubljani, 9.11.2023
Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p.
0