Pravno obvestilo | Studio Živa

Pravno obvestilo

Spletna stran studio-ziva.com vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje in kopiranje vsebine teh spletnih strani. Niti Studio Živa niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oziroma delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. Studio Živa si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.
Studio Živa se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko te spletne strani, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in pravilnikom o zasebnosti.
Ob obisku spletne strani studio-ziva.com se nekateri podatki, kot so IP naslov, datum, čas in naslov strani, s katere prihajate, beležijo na našem strežniku. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.
Podjetje Studio Živa ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
0