Splošni pogoji | Studio Živa
Spošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo prodajo videoposnetkov preko spletne trgovine, prijavo in plačilo tečajev, delavnic ter vadb, izvedenih s strani Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p., Tržaška cesta 76, 1000 Ljubljana, davčna št.: 35526831, matična št.: 6695124 (v nadaljevanju: podjetje).
Pogodba, sklenjena na daljavo, je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
Splošni pogoji poslovanja so potrošniku v vsakem trenutku na voljo na spletni strani podjetja in so sestavni del pogodbenega razmerja med podjetjem in potrošnikom. Potrošniku se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja je datirana.

REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO

Vsaka fizična oseba starejša od 18 let, ki želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine, na spletni strani pod zavihkom »MOJ RAČUN« izbere možnost »Registracija« in ustrezno izpolni vsa polja, pri čemer mora vpisati podatek o elektronskem naslovu in določiti uporabniško ime in geslo, ki si ga sama izbere. Geslo je znano le potrošniku in je slednji dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Z registracijo potrošnik postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa v spletni trgovini. Če potrošnik ni registriran, nakupa videoposnetkov ni možno opraviti. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.
Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ali uporabniškega imena in gesla. V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane na spletno trgovino in naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v spletni trgovini. Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.

PRODAJA VIDEOPOSNETKOV

Naročanje v okviru spletne trgovine poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Potrošnik pakete videoposnetkov lahko izbira in naroča iz seznama paketov videoposnetkov na spletni strani podjetja. Podjetje si za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih paketov prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Ob vsakem paketu je navedena njegova vsebina, cena in časovni dostop do videoposnetka.
Potrošnik na spletni strani izbere želeni paket s klikom na gumb »DODAJ V KOŠARICO« in s klikom »Na blagajno«. Potrošnik ob nakupu vnese svoje uporabniško ime in geslo ter podatke o svojem imenu, priimku, naslovu, telefonski številki, elektronskem naslovu in podatke za plačilo. Potrošnik pri nakupu s potrditvijo polja, ki se nanaša na soglasje s splošnimi pogoji, potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev poslovanja. Nadalje s potrditvijo polja o zasebnosti, sprejme pravilnik o zasebnosti in potrdi, da je seznanjen z njegovo vsebino. S potrditvijo polja, da soglaša s prejetjem računa po elektronski poti, pa se odpoveduje do izdanega računa v fizični obliki. Potrošnik v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Funkcija, ki sproži oddajo naročila, je označena z besedami »ZAKLJUČI NAKUP«, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju.
Po potrditvi nakupa bo potrošniku na posredovani elektronski naslov s soglasjem potrošnika poslan račun za opravljeno storitev in povezava ter geslo za dostop do izbranega paketa oziroma videoposnetka. Potrošnik do vsebin dostopa z registracijo na spletni strani preko zavihka Moj račun – prenosi, kjer se nahajajo tudi njegovi dostopni podatki.

ODSTOP OD PRODAJNE POGODBE PRI NAKUPU V SPLETNI TRGOVINI

Skladno z določili ZVPot-1 ima potrošnik pravico, da v roku 14 dni od prevzema naročila za nakup v spletni trgovini pisno obvesti podjetje na elektronski naslov, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je potrošnik pridobil dostop do videoposnetkov v spletni trgovini. Če potrošnik odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi že plačal kupnino, mu podjetje nemudoma oziroma najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Vračilo kupnine se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani potrošnika, razen če potrošnik izrecno zahteva drugače.
V primeru odstopa od pogodbe potrošnik ne sme uporabljati digitalne vsebine ali digitalne storitve in je ne sme dati na voljo tretjim osebam. Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če je po dostavi videoposnetkov že odprl varnostni pečat.

PRIJAVA IN IZVEDBA TEČAJEV IN DELAVNIC

Tečaji in delavnice v živo so na voljo fizioterapevtov, gibalnim strokovnjakov, manualnim terapevtov, osebnim trenerjem, učiteljem joge, pilates inštruktorjem in ostalim strokovnjakom drugih gibalnih modalitet.
Potrošnik izbira med tečaji in delavnicami, ki so na voljo na spletni strani podjetja, in se prijavi preko elektronskega naslova podjetja: info@studio-ziva.com. Naročila na elektronski naslov morajo vsebovati ime in priimek tečajnika oziroma plačnika, kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov ter naziv in datum tečaja ali delavnice. Ob prijavi na tečaj se potrošnik s plačilom predračuna strinja s splošnimi pogoji poslovanja, ki veljajo v trenutku oddaje naročila, s pravilnikom o zasebnosti in s prejemom računa po elektronski poti.
Ob prijavi na tečaj ali delavnico potrošnik prejme po elektronski pošti predračun za plačilo, ki ga je dolžan plačati v roku 3 koledarskih dni od datuma prijave na tečaj. S plačanim predračunom si potrošnik zagotovi mesto na tečaju ali delavnici. V primeru neplačila se po poteku roka mesto na tečaju sprosti. Tečaj se šteje za opravljen, če je potrošnik obiskal vsaj 80 % neposrednega predavanja v živo.
Podjetje ima pravico do odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila udeležencev ali bolezni. V tem primeru je plačilo potrošniku v celoti vrnjeno, v dogovoru s podjetjem pa lahko vplačano tečajnino potrošnik izkoristi za izbiro drugega termina tečaja.

ODPOVED UDELEŽBE NA TEČAJIH IN DELAVNICAH

Potrošniki lahko pisno po elektronski pošti prekličejo svojo udeležbo na tečaju ali delavnici z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe in najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, podjetje pa mu nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Povračilo se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani potrošnika, razen če potrošnik izrecno zahteva drugače.
V kolikor potrošnik odstopnega upravičenja ne uveljavi v roku 14 dni, so stroški odpovedi sledeči:
Čas odpovedi
Strošek odpovedi
Od 39 do 30 koledarskih dni pred začetkom tečaja
30% od zneska tečajnine
Od 29 do 8 koledarskih dni pred začetkom tečaja
60% od zneska tečajnine
Od 7 do 0 koledarskih dni pred začetkom tečaja
100% od zneska tečaja
V primeru neprihoda
100% od zneska tečaja
V primeru odpovedi zaradi bolezni ali nesreče, ki je podprta z zdravniškim potrdilom, lahko potrošnik po elektronski pošti zahteva, da se plačilo tečaja uporabi za udeležbo enega od drugih terminov tečaja ali pa vračilo tečajnine.

PRIJAVA IN IZVEDBA VODENIH VADB V ŽIVO MASTERCLASS

Na vodene vadbe v živo se lahko prijavi vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let, medtem ko je vadba oseb, ki so dopolnile 15 let možna le skupaj s starši oziroma skrbniki. Osebe mlajše od 15 let se vodenih vadb ne morejo udeležiti.
Potrošnik izbira med vadbami, ki so na voljo na spletni strani podjetja in se na njih prijavi preko elektronskega naslova podjetja: info@studio-ziva.com. Naročila na elektronski naslov morajo vsebovati ime in priimek tečajnika oziroma plačnika, kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov ter naziv in datum vadbe. Ob prijavi na tečaj se potrošnik s plačilom predračuna strinja s splošnimi pogoji poslovanja, ki veljajo v trenutku oddaje naročila, s pravilnikom o zasebnosti in s prejemom računa po elektronski poti.
Po prijavi na vadbo potrošnik prejme po elektronski pošti predračun za plačilo, ki ga je dolžan plačati v roku 3 koledarskih dni od datuma prijave na vadbo. S plačilom predračuna si potrošnik zagotovi mesto na masterclassu. V primeru neplačila se po poteku roka mesto na masterclassu sprosti.

ODPOVED UDELEŽBE NA VODENJU VADB V ŽIVO MASTERCLASS

Potrošniki lahko pisno po elektronski pošti prekličejo svojo udeležbo na vadbi z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopajo od pogodbe.
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe in najkasneje 10 dni pred začetkom vadbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, podjetje pa mu nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Povračilo se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani potrošnika, razen če potrošnik izrecno zahteva drugače.
V kolikor potrošnik odstopnega upravičenja ne uveljavlja v roku 14 dni, podjetje ni zavezano k vračilu plačil v zvezi z vadbo, na katero se je prijavil. Po predhodnem dogovoru s potrošnikom se lahko vadbe namesto njega udeleži druga oseba.

CENE

Vsi izdelki oziroma programi so označeni s prodajno ceno, ki je izražena v EUR (eurih). Podjetje ni zavezanec za davek na dodano vrednost.
Cene izdelkov na spletni strani se lahko spreminjajo in se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila potrošnika oziroma v trenutku, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem podjetja.
V primeru očitne napake pri navedbi cene paketov, tečaja ali vadbe na spletni strani podjetja oziroma v spletni trgovini, si podjetje pridržuje pravico, da ne izvede naročila po napačno navedeni ceni in potrošniku vrne morebitno že plačano kupnino za tak izdelek oziroma storitev. V kolikor podjetje odkrije napako v ceni kateregakoli izdelka, ki ga je potrošnik naročil, ga bo o tem obvestilo v najkrajšem možnem času in mu pojasnilo napako ter potrošniku predstavilo pravilno ceno in mu zagotovilo možnost, da naročilo glede na pravilno ceno potrdi ali odpove. V kolikor podjetje ne more stopiti v stik s potrošnikom, naročila ne bo izvedlo in se bo štelo, da je naročilo odpovedano, vsi morebitni plačani zneski pa bodo potrošniku v celoti povrnjeni.

NAČIN PLAČILA

Podjetje potrošniku za plačilo paketov videoposnetkov zagotavlja naslednje načine plačila:
– plačilo s kreditno kartico;
– plačilo preko PayPal.
Plačilo paketov videoposnetkov v spletni trgovini se izvede na podlagi računa, ki ga podjetje pošlje na elektronski naslov, ki ga je potrošnik navedel ob nakupu.
Plačilo prijav na tečaje, delavnice in vadbe v živo je mogoče izvesti s spletnim bančnim nakazilom na bančni račun podjetja: Številka računa IBAN: SI56 6100 0001 6688 130, odprt pri banki: DH d.d.
Plačilo tečajev, delavnic in vadb v živo se izvede na podlagi predračuna, ki ga podjetje pošlje na elektronski naslov, ki ga je potrošnik navedel ob prijavi in ki ga je potrošnik dolžan plačati v roku 3 koledarskih dni od datuma prijave na tečaj, delavnico ali vadbo. Potrošniku se po zaključenem posameznem tečaju oziroma vadbi izda račun v elektronski obliki, ki ga prejme na svoj elektronski naslov.

DARILNI BONI IN PROMOCIJE

Darilni bon je izkazni papir, ki ga podjetje proti plačilu izda v tiskani ali elektronski obliki. Vsak darilni bon je označen s svojo unikatno serijsko številko, podjetje pa ga je zavezano sprejeti kot plačilo za nakup prek spletne trgovine. Darilni bon se lahko unovči samo kot celota.
V kolikor želi potrošnik uporabiti darilni bon, mora to navesti pri prijavi na tečaj oziroma pri plačilu videoposnetka. Vrednost darilnega bona se pri plačilu odšteje od redne cene tečaja oziroma izdelka. Darilni bon mora potrošnik prinesti kot dokazilo na prvo srečanje, če je uporabljen v okviru tečaja ali vadbe v živo. Veljavnost darilnega bona je eno koledarsko leto od datuma izdaje.
Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najde potrošnik v nekaterih e-novicah, preko prodajnih partnerjev ter v sklopu posebnih oglaševalskih akcij. Pri vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na spletnih straneh, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega ali slikovnega gradiva. Pridržuje si pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh storitev, omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine, ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine. Podjetje tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme potrošnika zaradi obiska in uporabe spletne strani.
Kupci videoposnetkov in udeleženci tečajev, delavnic in vadb v živo izvajajo vadbe na lastno odgovornost. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, nesreče ali škodo, ki nastane med tečaji, delavnicami ali vadbo v živo ali v okviru pridobljenih videoposnetkov. Potrošnik se mora zavedati, da deli tečaja vključujejo fizično aktivnost in napor, zato prevzema polno odgovornost za kakršno koli poškodbo, izgubo ali škodo na sebi ali svoji lastnini.
Vsak potrošnik je osebno odgovoren za ustrezno zavarovanje oziroma po potrebi za posvetovanje s svojim zdravnikom ali fizioterapevtom.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Podjetje je lastnik vseh videoposnetkov, ki se nahajajo na njihovi spletni strani in vseh vsebin in gradiv, ki se nanašajo na vadbo in izobraževanje v okviru tečajev in delavnic. Med navedena gradiva in vsebine sodijo pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo na spletnem mestu. Celotna vsebina spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Nosilec avtorskih pravic je Studio Živa, pri čemer na svoji spletni strani uporablja tudi material družbe Art Of Motion Training In Movement GmbH, Zielweg 27, 3014 Bern, Switzerland z njihovim dovoljenjem.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerih koli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja ni dovoljena. Podjetje si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepalo proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje osebne podatke zbira, obdeluje in varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, temi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti.

PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Pritožba se odda preko e-poštnega naslova: info@studio-ziva.com ali pisno na naslov: Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p., Tržaška cesta 76, 1000 Ljubljana. Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo potrošniku, kako dolgo jo bo obravnavalo ter ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Podjetje si bo po svojih najboljših močeh prizadevalo morebitne spore rešiti sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za vse spore, nastale iz razmerja med podjetjem in potrošnikom izključno pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med podjetjem in potrošnikom velja izključna uporaba prava Republike Slovenije.
Izvensodno reševanje sporov ni možno. Podjetje ne pripoznava nobenega izmed posameznih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga lahko potrošnik sprožil v skladu Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo od 3.11.2023 dalje do preklica ali spremembe.
Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletnem mestu in je potrošniku dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za potrošnika v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bil seznanjen v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med podjetjem in potrošnikom, spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo za potrošnika, če je bil pravilno obveščen o spremembah in ni odstopil od pogodbe v 14 koledarskih dneh od datuma obvestila.
V Ljubljani, 9.11.2023
Studio Živa gibalna terapija, Živa Olup s.p.
0